Membaca ayat yang mengandungi bacaannya qalqalah dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul
  2. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi bacaan qalqalah dengan betul dan bertajwid
  3. Mengaplikasi bacaan qalqalah dengan betul dan bertajwid
  4. Mengamalkan bacaan Al-Quran dengan betul dan bertajwid dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini