Pendidikan Islam

Bab 1 : Al-Quran

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang hukum tajwid dan cara mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran dengan penuh hormat dan konsisten. Kami juga akan memberi tumpuan kepada menghafal dan membaca ayat 21 hingga 24 Surah Al-Ashr, serta ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu'minun, dengan tajwid dan pemahaman yang betul. Di samping itu, kita akan belajar membaca ayat 19 hingga 20 Surah At Taubah dengan betul dan tajwid yang betul, di samping memahami maksudnya dan menerapkannya dalam kehidupan seharian dengan penuh hormat dan konsisten.
Latihan untuk bab ini