Form 3

element 02
Pendidikan Islam

Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Aqidah 
Merumus kefahaman mengenai nama Allah s.w.t Al-Muqaddim dan Al-Jabbaar serta mengamalkan pengajarannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai ajaran sesat serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah
element 02
Feqah 
Merumus kefahaman mengenai ibadah haji dan umrah
Merumus kefahaman mengenai ibadah solat sunat yang dipelajari dan mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Sirah dan Tamadun Islam 
Merumus kefahaman terhadap pemerintahan kerajaan Abbasiyyah dan mengamalkannya ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah
Merumus keunggulan tokoh empat mazhab dan mengamalkannya ikhtibar daripadanya secara beradab dan istiqamah

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca ayat 13 Surah Al-Hujurat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Aqidah 
Merumus kefahaman mengenai nama Allah s.w.t Ar-Raqiib dan Asy-Syahiid serta mengamalkan pengajarannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Feqah 
Merumus kefahaman mengenai isu-isu dalam perkahwinan dan menanganinya secara beradab dan istiqamah
Merumus pengenalan pengurusan harta selepas kematian serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai jenayah dalam Islam dan menghindarinya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus konsep Istiqamah serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Merumus adab menjaga alam sekitar serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah