Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan menghafaz ayat 1 hingga 11 Surah Al-Mu'minun dengan betul, lancar serta tajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah