Form 1

element 02
Pendidikan Islam

Form 3

element 02
Pendidikan Islam

Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan menghafaz ayat 128 hingga 129 Surah At-Taubah serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 21 hingga 24 Surah Al-Hasyr serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 21 hingga 24 Surah Al-Hasyr serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah
Menilai hukum tajwid yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 13 Surah Al-Hujurat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
element 02
Akhlak Islamiyah 
Merumus konsep Tawaduk serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah