Form 5

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Membaca dan menghafaz ayat 128 hingga 129 Surah At Taubah serta mengamalkan bacaan secara beradab dan istiqamah