Prinsip Perakaunan

Bab 4 : Buku catatan pertama

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab 'Buku Catatan Pertama' dalam mata pelajaran Prinsip Perakaunan, kita akan belajar tentang konsep dan jenis-jenis Buku Catatan Pertama. Kita akan mempelajari Jurnal Am, yang digunakan untuk mencatat semua urus niaga perniagaan secara terperinci. Kita akan belajar tentang tujuan penyediaan Jurnal Am dan formatnya, termasuk lajur folio yang digunakan untuk merujuk kepada akaun-akaun dalam Buku Besar.

Selain itu, kita juga akan mempelajari Jurnal Khas yang terdiri daripada beberapa jenis seperti Jurnal Belian, Jurnal Pulangan Belian, Jurnal Jualan, Jurnal Pulangan Jualan, Jurnal Penerimaan Tunai, dan Jurnal Pembayaran Tunai. Kita akan belajar tentang format Jurnal Khas dan fungsi setiap jenisnya.

Buku Tunai juga akan dipelajari dalam bab ini. Kita akan memahami tujuan penyediaan Buku Tunai dan formatnya yang terdiri daripada tiga lajur, termasuk lajur folio yang digunakan untuk merujuk kepada akaun-akaun dalam Buku Besar.

Dengan memahami bab ini, kita akan dapat menguasai konsep dan teknik-teknik yang diperlukan dalam mencatat urus niaga perniagaan menggunakan Buku Catatan Pertama.
Live tuition recordings
Recording
Bab 4: Buku Catatan Pertama

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 21 Jun 2024 08:00 pm
Recording
Bab 4: Buku Catatan Pertama

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 14 Jun 2024 08:00 pm