Buku Tunai

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan tujuan penyediaan Buku Tunai
  2. Melakar dan menerangkan format Buku Tunai tiga lajur termasuk lajur folio
  3. Merekod urus niaga berdasarkan pernyataan urus niaga dan dokumen sumber secara manual atau menggunakan aplikasi TMK
  4. Mengimbangkan Buku Tunai dan menyatakan kedudukan baki Tunai dan baki Bank
  5. Menjumlah lajur-lajur diskaun
Nota Ringkas