Buku Tunai Runcit

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan tujuan penyediaan Buku Tunai Runcit
  2. Menjelaskan sistem panjar
  3. Melakar dan menerangkan format Buku Tunai Runcit termasuk lajur folio
  4. Merekod perbelanjaan runcit berdasarkan pernyataan urus niaga secara manual atau menggunakan aplikasi TMK
  5. Menjumlah lajur analisis, mengimbang Buku Tunai Runcit dan merekod rekupmen
  6. Menganalisis dokumen sumber dan mengklasifkasikannya untuk menentukan perbelanjaan runcit berasaskan sistem panjar
Nota Ringkas