Jurnal Khas

 

 
4.3

Jurnal Khas

 
  Jurnal Khas  
  Tujuan penyediaan Jurnal khas adalah untuk merekodkan urus niaga yang kerap berlaku dalam perniagaan.  
     
 
 
  Jurnal Belian  
  Digunakan bagi merekodkan belian barang niaga dan perkhidmatan secara kredit.  
     
 
  Jurnal Pulangan Belian  
  Digunakan bagi merekodkan pulangan barang niaga kepada pembekal.  
     
 
  Jurnal Jualan  
  Digunakan bagi merekodkan jualan barang niaga dan perkhidmatan secara kredit.  
     
 
  Jurnal Pulangan Jualan  
  Digunakan bagi merekodkan pulangan barang niaga kepada pembeli.  
     
 
  Jurnal Penerimaan Tunai  
  Digunakan bagi merekodkan semua penerimaan tunai dan cek.  
     
 
  Jurnal Pembayaran Tunai  
  Merekodkan segala pembayaran tunai dan cek.