Jurnal Khas

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Melakar dan menerangkan format Jurnal Khas termasuk lajur folio
  2. Menjelaskan fungsi setiap jenis Jurnal Khas berikut: (i) Jurnal Belian (ii) Jurnal Pulangan Belian (iii) Jurnal Jualan (iv) Jurnal Pulangan Jualan (v) Jurnal Penerimaan Tunai (vi) Jurnal Pembayaran Tunai
  3. Merekod urus niaga berdasarkan maklumat pernyataan urus niaga dan dokumen sumber ke Jurnal Khas secara manual atau menggunakan aplikasi TMK
  4. Menutup Jurnal Khas
  5. Menjelaskan tujuan penyediaan Jurnal Khas
Nota Ringkas