Jurnal Am

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan tujuan penyediaan Jurnal Am
  2. Melakar dan menerangkan format Jurnal Am termasuk lajur folio
  3. Mengenal pasti urus niaga catatan pembukaan, belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit, ambilan barang niaga, modal tambahan selain tunai dan bank serta catatan penutup
  4. Merekod urus niaga secara manual atau menggunakan aplikasi TMK berdasarkan penyataan urus niaga dan dokumen sumber: (i) catatan pembukaan (ii) belian dan jualan aset bukan semasa secara kredit (iii) ambilan barang niaga dan aset bukan semasa (iv) modal tambahan selain tunai dan bank (v) catatan penutup (vi) catatan pelarasan (vii) pembetulan kesilapan (viii) realisasi
Nota Ringkas