Buku Catatan Pertama

4.1

Buku Catatan Pertama

 
  Buku Catatan Pertama  
  Buku catatan asal yang merekodkan segala urus niaga perniagaan.  
     
 

Jenis-jenis Buku Catatan Pertama:

  • Jurnal
  • Buku Tunai
  • Buku Tunai Runcit
 
  Jurnal  
  Buku catatan asal yang digunakan untuk merekodkan semua urus niaga perniagaan mengikut kronologi dan urutan tarikh.  
     
 
  Buku Tunai  
  Buku yang merekodkan semua penerimaan dan pembayaran wang tunai dan cek.  
     
 
  Buku Tunai Runcit  
  Buku yang merekodkan perbelanjaan harian melibatkan pembayaran amaun yang kecil dan tidak sesuai dibayar dengan cek.  
     
 

Kegunaan Buku Catatan Pertama adalah untuk meminimumkan kesilapan dan ketinggalan catatan urus niaga dalam perniagaan.