Prinsip Perakaunan

Bab 2 : Klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Prinsip Perakaunan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang klasifikasi akaun dan persamaan perakaunan. Pertama, kita akan mengenal pasti komponen dalam Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan. Kita akan mempelajari apa yang termasuk dalam komponen-komponen ini. Selanjutnya, kita akan mempelajari item-item dalam setiap komponen tersebut, seperti hasil, belanja, aset, liabiliti, dan ekuiti pemilik. Kita juga akan membezakan antara hasil operasi dan hasil bukan operasi.

Selain itu, kita akan belajar tentang persamaan perakaunan. Kita akan menulis rumus persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja, serta menghitung nilai aset, liabiliti, atau ekuiti pemilik tanpa hasil dan belanja menggunakan rumus persamaan perakaunan.

Terakhir, kita akan mempelajari tentang catatan kontra dan carta akaun. Kita akan memahami maksud catatan kontra dan menyenaraikan akaun-akaun yang boleh dikontrakan dengan akaun yang lain. Dengan memahami bab ini, kita akan dapat memahami dan mengaplikasikan konsep-konsep penting dalam prinsip perakaunan.
Live tuition recordings
Recording
Bab 2: Klasifikasi Akaun & Persamaan Perakaunan

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 24 May 2024 08:00 pm