Komponen Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti komponen dalam Penyata Pendapatan
  2. Mengenal pasti komponen dalam Penyata Kedudukan Kewangan