Catatan Kontra dan Carta Akaun

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud Catatan Kontra
  2. Menyenaraikan akaun yang boleh dikontrakan dengan akaun yang lain
  3. Menerangkan dan menunjukkan kesan Catatan Kontra terhadap akaun yang berkaitan
  4. Menerangkan kesan sekiranya tidak dibuat Catatan Kontra tersebut terhadap akaun yang berkaitan
  5. Menjelaskan definisi Carta Akaun
  6. Menjelaskan fungsi dan kegunaan Carta Akaun dalam perisian perakaunan
  7. Menyediakan jadual Carta Akaun
Latihan untuk topik ini