Persamaan Perakaunan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menulis rumus Persamaan Perakaunan tanpa hasil dan belanja
  2. Menghitung nilai aset, liabiliti atau ekuiti pemilik tanpa hasil dan belanja, menggunakan rumus Persamaan Perakaunan.
  3. Menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap Persamaan Perakaunan tanpa hasil dan belanja.
  4. Menulis rumus Persamaan Perakaunan dengan hasil dan belanja
  5. Menghitung nilai aset, liabiliti dan ekuiti pemilik yang melibatkan hasil dan belanja menggunakan rumus Persamaan Perakaunan
  6. Menunjukkan kesan setiap urus niaga terhadap Persamaan Perakaunan dengan mengambil kira hasil dan belanja
  7. Menunjukkan kesan ambilan barang niaga dan ambilan aset oleh pemilik terhadap Persamaan Perakaunan
Live tuition recordings
Recording
Bab 2: Klasifikasi Akaun & Persamaan Perakaunan

Tutor: Miss Feeza

Jumaat 24 May 2024 08:00 pm
Latihan untuk topik ini