Item setiap komponen Penyata Pendapatan dan Penyata Kedudukan Kewangan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
 1. Menyatakankan maksud hasil, belanja, aset, liabiliti dan ekuiti pemilik
 2. Membezakan hasil operasi dan hasil bukan operasi
 3. Mengklasifikasikan hasil kepada hasil operasi dan hasil bukan operasi
 4. Membezakan belanja operasi dan belanja bukan operasi
 5. Mengklasifikasikan belanja kepada belanja operasi dan belanja bukan operasi
 6. Membezakan hasil operasi, hasil bukan operasi, belanja operasi dan belanja bukan operasi antara perniagaan yang berorientasikan barang dan perkhidmatan
 7. Menjelaskan ciri-ciri Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa
 8. Mengklasifikasikan aset kepada Aset Semasa dan Aset Bukan Semasa
 9. Menjelaskan sebab sesuatu Aset Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Aset Semasa dalam perniagaan yang berbeza
 10. Menjelaskan ciri-ciri Liabiliti Semasa dan Liabiliti Bukan Semasa
 11. Mengklasifikasikan liabiliti kepada Liabiliti Semasa dan Liabiliti Bukan Semasa
 12. Menjelaskan sebab sesuatu Liabiliti Bukan Semasa boleh dikategorikan sebagai Liabiliti Semasa dalam perniagaan yang sama dan berbeza
 13. Menyenaraikan item dalam komponen Ekuiti Pemilik
Latihan untuk topik ini