Matematik

Bab 6 : Sudut dan Tangen bagi Bulatan

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang sudut dan tangen bulatan. Kita akan mulakan dengan memahami sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok. Seterusnya, kita akan meneroka konsep segiempat kitaran, iaitu segiempat yang boleh ditulis dalam bulatan. Kita juga akan mengkaji tangen kepada bulatan, iaitu garisan yang menyentuh bulatan pada satu titik sahaja. Akhir sekali, kita akan membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok tertentu. Kita akan menggunakan hubungan ini untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan dan menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan.