Tangen kepada Bulatan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal dan memerihalkan tangen kepada bulatan
  2. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang (i) sudut di antara tangen dengan jejari bulatan pada titik ketangenan, (ii) sifat-sifat berkaitan dengan dua tangen kepada suatu bulatan, (iii) hubungan sudut di antara tangen dan perentas dengan sudut dalam tembereng selang seli yang dicangkum oleh perentas itu, dan seterusnya melakukan pengiraan yang berkaitan
  3. Menyelesaikan masalah yang melibatkan tangen kepada bulatan
Live tuition recordings
Recording
Sudut Tangent

Tutor: Sir Nizam

Selasa 05 Jul 2022 08:00 pm
Recording
Chapter 6: Angels & Tangent of Circle

Tutor: Sir Nizam

Selasa 10 May 2022 08:00 pm
Latihan untuk topik ini