Sudut pada Lilitan dan Sudut Pusat yang Dicangkum oleh Suatu Lengkok

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuat dan menentusahkan konjektur tentang hubungan antara (i) sudut-sudut pada lilitan, (ii) sudut pada lilitan dan sudut pusat yang dicangkum oleh lengkok tertentu, dan seterusnya menggunakan hubungan tersebut untuk menentukan nilai sudut dalam bulatan
  2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan