Reka Bentuk dan Teknologi

Bab 2 : Aplikasi Teknologi

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Reka Bentuk dan Teknologi
Dalam topik ini, pelajar akan meneroka pelbagai aspek aplikasi teknologi, meliputi pelbagai bidang seperti pembuatan, reka bentuk mekanikal, elektrik, elektronik, reka bentuk sistem akuaponik, dan reka bentuk makanan. Mereka akan mendapat cerapan tentang proses pembuatan konvensional dan moden, membangunkan model 3D, menganalisis reka bentuk dan mencadangkan reka bentuk produk yang lebih cekap. Selain itu, pelajar akan mendalami reka bentuk sistem mekanikal dan elektrik, memahami komponen elektrik, dan mempelajari tentang mikropengawal. Mereka juga akan menemui dunia reka bentuk sistem akuaponik, faedahnya dan komponennya. Akhir sekali, mereka akan meneroka bidang kreatif reka bentuk makanan, memahami kepentingannya dan menggunakan alatan dan peralatan untuk mencipta dan menilai reka bentuk makanan.
Video
Latihan untuk bab ini