Reka Bentuk Mekanikal

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti komponen mekanikal
  2. Menjelaskan bagaimana sistem mekanikal berfungsi pada produk yang dipilih
  3. Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk komponen sistem mekanikal produk yang dipilih
  4. Menganalisis kesesuaian komponen sistem mekanikal produk yang dipilih
  5. Membuat rumusan kekuatan dan kelemahan komponen sistem mekanikal produk yang dipilih
  6. Memberi cadangan untuk penambahbaikan kepada sistem tersebut berdasarkan pandangan murid
  7. Menghasilkan lakaran 3D reka bentuk berdasarkan cadangan penambahbaikan
  8. Membina model mekanikal berfungsi