Teknologi Pembuatan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti teknologi pembuatan produk.
  2. Menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden
  3. Membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk.
  4. Membuat lakaran model 3D bermaklumat.
  5. Menganalisis lakaran model 3D.
  6. Membuat acuan model 3D
  7. Membuat model 3D
  8. Membuat kemasan model 3D berdasarkan bahan binaan
  9. Menilai model 3D yang telah dihasilkan
  10. Menjana idea untuk penghasilan reka bentuk produk yang lebih efisien