Reka Bentuk Elektrik

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
 1. Mentakrifkan reka bentuk elektrik
 2. Menyatakan elemen elektrik iaitu sumber, medium, beban dan kawalan
 3. Mengenal pasti sumber tenaga elektrik iaitu Arus ulang alik (AU) dan Arus terus (AT).
 4. Mengenal pasti peralatan domestik yang menggunakan arus terus dan arus ulang alik.
 5. Membanding beza kekuatan dan kelemahan peralatan yang menggunakan AU dengan AT
 6. Mengkaji hasil sambungan litar elektrik asas iaitu litar selari, litar siri, dan litar siriselari
 7. Membuat pengiraan parameter elektrik dalam reka bentuk litar.
 8. Mengenal pasti istilah asas bagi kendalian litar iaitu litar tertutup/lengkap, litar buka, litar pintas, litar salah kekutuban, litar bocor dan litar bypass
 9. Menjejak kerosakan menggunakan meter pelbagai
 10. Menguji litar pintas, litar buka dan kesalahan kekutuban menggunakan meter pelbagai.
 11. Mengkaji keterusan litar peralatan elektrik domestik seperti seterika, periuk nasi elektrik, pembakar roti, lampu pijar dan lampu pendaflour
 12. Menyediakan laporan ringkas mengenai peralatan elektrik yang dipilih.