Reka Bentuk Makanan

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mentakrifkan reka bentuk makanan.
  2. Menjelaskan kepentingan reka bentuk makanan
  3. Mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan
  4. Melakar serta menjustifikasikan reka bentuk makanan
  5. Menghasilkan reka bentuk makanan
  6. Menilai reka bentuk makanan yang dihasilkan