Membaca dan menghafaz ayat 162 hingga 163 Surah Al-An'am serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca dan menghafaz ayat 101 hingga 110 Surah Al-Kahfi serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Menilai hukum tajwid yang dipelajari dan mengamalkannya dalam bacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 188 Surah Al-Baqarah dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 137 hingga 139 Surah Al-Imran dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 70 Surah Al-An'am dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah
Membaca ayat 33 Surah Al-Fussilat dengan betul, lancar serta bertajwid dan merumus kefahaman ayat serta mengamalkannya secara beradab dan istiqamah