15: Konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah

15  Konsep Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
 
 
 
1. Maksud Fardhu Ain & Fardhu Kifayah
Fardhu ain  Fardhu kifayah

Maksud

 • Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas setiap orang Islam yang mukalaf
 • Sekiranya tuntutan ini tidak dilaksanakan: individu tersebut akan berdosa

Maksud

 • Tuntutan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT ke atas masyarakat Islam secara kolektif
 • Sekiranya sebahagian sahaja melaksanakan tuntutan: kewajiban itu telah gugur bagi orang Islam yang lain

Contoh

 • Menutup aurat
 • Solat fardhu 5 waktu
 • Berpuasa di bulan Ramadhan

Contoh

 • Menguruskan jenazah
 • Usahawan
 • Solat berjemaah
 
**"mukalaf": cukup syarat-syarat seperti berakal, baligh, dll.
 
2. Kesan Penghayatan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
Individu 1. Membentuk keperibadian muslim yang sejati
2. Membudayakan amalan mulia dalam kehidupan
3. Membentuk keseimbangan:
 • rohani dan jasmani
 • emosi dan intelek
4. Berusaha menjadi individu kreatif dan inovatif
Masyarakat 1. Membentuk masyarakat yang bertanggungjawab
2.

Membina masyarakat

 • yang berdisiplin
 • mematuhi undang-undang
3. Mewujudkan masyarakat saling membantu antara satu sama lain
4. Memenuhi keperluan hidup masyarakat Islam
Negara 1. Negara aman dan bebas kejadian jenayah
2. Pentadbiran negara berjalan lancar
 • kerana diurus dengan telus
3. Ekonomi negara berkembang pesat
 • kerana bebas daripada rasuah
4. Pembangunan negara dapat dilaksanakan secara:
 • terancang
 • bersepadu
 
3. Contoh Hubung Kait antara Fardhu Ain dengan Fardhu Kifayah

Fardhu Ain

 • Setiap Muslim wajib menunaikan solat
 • Antara syarat sah solat: menutup aurat
Fardhu Kifayah

  Untuk memenuhi keperluan pakaian yang menutup aurat:

 • Perlu ada orang Islam yang boleh membekalkan keperluan itu

 

 Contoh:

 1. Kemahiran pembuatan benang
 2. Kemahiran mencipta mesin jahitan
 3. Kemahiran menjahit bagi mencipta pakaian menutup aurat