03: Hukum Tajwid: Hukum Mad

3  Hukum Tajwid: Hukum Mad
 
 

 
Maksud hukum mad
Bahasa Penambahan atau pemanjangan
Istilah Memanjangkan suara pada huruf mad atau huruf lin
 
Bahagian hukum mad

Mad asli/tabi'i

Mad far'i

 1. Mad wajib muttasil
 2. Mad jaiz munfasil
 3. Mad lazim kalimi
 4. Mad lazim harfi
 5. Mad silah
 6. Mad ‘aridh lissukun
 7. Mad ‘iwadh
 8. Mad lin
 9. Mad tamkin
 10. Mad badal
 11. Mad farq
 
Huruf-huruf mad
ي و ا
 

Kaedah berkaitan huruf mad dalam Rasm Uthmani:

 1. Huruf mad yang tidak berbaris
 2. Terdapat tanda huruf ا و / ي kecil
 3. Bukan huruf mad: huruf ziadah (tambahan) yang bertanda "lonjong kecil"

  Contohnya: أُوْلِى ,  أَفَإِيْن

 
 
Jenis Mad Maksud Contoh Cara Bacaan
Mad asli/tabi'i

Memanjangkan suara pada huruf mad dalam keadaan berikut:

Huruf: Didahului dengan baris:
 ا atas
  و depan
ي bawah

2 harakat
Mad wajib muttasil Huruf mad + ء dalam suatu kalimah

4-5 harakat
Mad jaiz munfasil Huruf mad + ء pada dua kalimah berlainan

4-5 harakat

Huruf ه atau ي  (yang ditulis seakan-akan satu kalimah)

ء + huruf mad

4-5 harakat tanpa memutuskan bacaan pada kalimah yang pertama
Mad badal Huruf ء bertemu dengan huruf mad dalam satu kalimah

ءَادَمَ

إِيمَـٰنًا

أُوتُواْ

2 harakat
Mad 'aridh lissukun

Huruf mad + huruf hijayah di akhir kalimah dan dibaca secara waqaf

2/4/6 harakat
Mad lin

Huruf lin yang:

 • bertanda sukun
 • didahului sebelumnya huruf berbaris atas
 • dibaca secara waqaf

Huruf lin adalah و dan ي.

ٱلۡبَيۡتِ

خَوۡفٍ

2/4/6 harakat
Mad 'iwadh

Huruf mad yang berbaris dua atas ( ) dibaca dengan satu atas (  ) ketika waqaf, dengan bacaan mad.

 • Tidak berlaku pada huruf ةً.
 • Dibaca baris satu di atas
 • 2 harakat

*nota: "+" bermaksud "bertemu"