Merumus konsep puasa Ramadan dan menghayatinya secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan maksud puasa Ramadan
  2. Menerangkan hukum puasa Ramadan berdasarkan dalil naqli serta terjemahannya
  3. Menjelaskan syarat-syarat wajib, syarat-syarat sah dan rukun puasa Ramadan
  4. Menghuraikan sunah-sunah puasa Ramadan
  5. Menganalisis perkara-perkara yang membatalkan puasa Ramadan
  6. Merumus kepentingan puasa Ramadan melaksanakan ibadah puasa Ramadan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini