Pendidikan Islam

Bab 4 : Ibadah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Dalam bab ini, kita akan mempelajari tentang konsep bersuci daripada najis, seperti najis mukhaffafah, mutawassitah, dan mughallazah. Kita akan faham apa yang dimaksudkan dengan najis dan jenis-jenis kekotoran serta cara membersihkannya dengan betul dengan adab dan konsisten.

Kita juga akan mempelajari tentang konsep azan dan iqamat serta cara mengamalkan dan menghayatinya dengan adab dan konsisten. Kita akan memahami maksud azan dan iqamat serta belajar mengaji serta menghafal lafaz azan dan iqamat serta balasannya.

Akhir sekali, kita akan belajar tentang konsep puasa Ramadhan dan cara melaksanakannya dengan adab dan konsisten. Kita akan memahami erti puasa di bulan Ramadhan dan mempelajari tentang hukum puasa berdasarkan nas agama dan terjemahannya.