Mengenal pasti dan membaca ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti kalimah dan potongan ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul
  2. Membaca kalimah dan potongan ayat yang mengandungi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid
  3. Mengaplikasi tanda waqaf dengan betul dan bertajwid dalam pembacaan Al-Quran secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini