Merumus, mengamal dan menghayati surah Al-Ikhlas secara beradab dan istiqamah

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyatakan pengenalan surah Al-Ikhlas
  2. Menjelaskan tuntutan ayat berdasarkan terjemahan surah Al-Ikhlas
  3. Menganalisis kepentingan dan kelebihan mengamalkan surah Al-Ikhlas serta tuntutannya dalam membentuk keperibadian
  4. Mengamalkan tuntutan surah Al-Ikhlas dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah
Latihan untuk topik ini