Ekonomi

Bab 2 : Malaysia dan ekonomi global

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Ekonomi
Dalam bab 'Malaysia dan ekonomi global', kita akan mempelajari beberapa topik penting.

Pertama, kita akan memahami apa itu globalisasi. Globalisasi merujuk kepada penyebaran ide, perdagangan, dan budaya di seluruh dunia. Kita juga akan belajar tentang perdagangan antarabangsa, di mana negara-negara berdagang dengan satu sama lain untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan yang mereka perlukan.

Selain itu, kita akan mempelajari tentang imbangan pembayaran, di mana kita akan memahami bagaimana negara menguruskan aliran wang masuk dan keluar.

Terakhir, kita akan belajar tentang kadar pertukaran asing, di mana kita akan memahami bagaimana nilai mata wang negara kita berubah berbanding dengan mata wang negara lain. Selain itu, kita juga akan mempelajari operasi syarikat multinasional, di mana syarikat-syarikat besar beroperasi di pelbagai negara.

Dengan memahami topik-topik ini, kita akan dapat memahami bagaimana Malaysia berinteraksi dengan ekonomi global dan bagaimana ini mempengaruhi kita sebagai rakyat Malaysia.
Live tuition recordings
Recording
Pelaburan Langsung Asing dan Perdangangan Antarabangsa

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 17 Jul 2024 09:00 pm
Recording
Globalisasi dan Pelaburan Langsung Asing

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 10 Jul 2024 09:00 pm
Recording
Globalisasi

Tutor: Miss Tyrah

Rabu 03 Jul 2024 09:00 pm