Globalisasi

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menerangkan maksud globalisasi
  2. Menerangkan operasi syarikat multinasional
  3. Menganalisis faktor penggalak globalisasi dalam ekonomi dari aspek peranan kerajaan serta peranan teknologi komunikasi maklumat , pengangkutan dan pelancongan
  4. Menilai kesan pelaburan langsung asing ke atas ekonomi negara
Nota Ringkas