Imbangan pembayaran

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Mengenal pasti komposisi dagangan dan arah aliran perdagangan Malaysia
  2. Menerangkan maksud imbangan pembayaran
  3. Menjelaskan struktur akaun semasa dalam imbangan pembayaran Malaysia
  4. Menjelaskan konsep defisit dan lebihan dalam akaun semasa
  5. Menganalisis sebab dan implikasi defisit dan lebihan dalam akaun semasa.