Kadar Pertukaran Asing

 
2.4 Kadar Pertukaran Asing
 
 
  Pertukaran Asing  
  Mata wang negara lain yang dimiliki oleh sesebuah negara.  
     
 

Kepentingan Pertukaran Asing

 1. Membiayai import
 2. Membayar balik pinjaman luar negara
 3. Membuat pelaburan di luar negara
 4. Mempertahankan nilai mata wang negara
 
  Kadar Pertukaran Asing  
  Harga mata wang sesebuah negara yang dinyatakan dalam nilai mata wang asing.  
     
 
 • Kadar pertukaran mata wang antara negara yang berlainan berubah setiap hari dalam pasaran pertukaran asing bergantung pada harga jualan dan harga belian mata wang tersebut.
 

Harga Jualan Mata Wang - Harga bank atau money trader menjual mata wang asing untuk mendapatkan mata wang tempatan sesebuah negara

Harga Belian Mata Wang - Harga bank atau money trader membeli mata wang asing dengan menukarkan mata wang tempatan sesebuah negara

 

Faktor mempengaruhi permintaan dan penawaran mata wang asing

1. Eksport negara

2. Import negara

3. Kadar faedah

4. Citarasa

5. Spekulasi mata wang

 
Kadar penentuan mata wang asing ditentukan melalui interaksi antara permintaan dan penawaran mata wang asing dalam pasaran pertukaran asing.
 

Kesan perubahan kadar pertukaran RM ke atas eksport dan import Malaysia

1. Kenaikan kadar pertukaran RM
(S$1.00 = RM2.90 \(\rightarrow\) S$1.00 = RM2.50)

 • nilai RM naik
 • jumlah eksport menurun
 • jumlah import bertambah
 • harga eksport lebih mahal
 • harga import lebih murah
 • imbangan dagangan negatif/kurangan

2. Penurunan kadar pertukaran RM
(S$1.00 = RM2.90 \(\rightarrow\) S$1.00 = RM3.50)

 • nilai RM jatuh
 • jumlah eksport meningkat
 • jumlah import berkurang
 • harga eksport lebih murah
 • harga import lebih mahal
 • imbangan dagangan positif/lebihan
 

Kesan perubahan import dan eksport terhadap kadar pertukaran RM

1. Kenaikan barang nampak eksport

 • permintaan RM meningkat
 • permintaan lebih penawaran
 • kadar pertukaran RM meningkat

2. Kenaikan barang nampak import

 • Penawaran RM meningkat
 • Penawaran melebihi permintaan
 • Kadar pertukaran RM menurun

3. Penurunan barang nampak import

 • Penawaran RM menurun
 • Permintaan melebihi penawaran
 • Kadar pertukaran RM meningkat

4. Penurunan barang nampak eksport

 • Permintaan RM menurun
 • Penawaran melebihi permintaan
 • Kadar pertukaran RM menurun