Perdagangan antarabangsa

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menjelaskan konsep perdagangan antarabangsa
  2. Menjelaskan kepentingan perdagangan antarabangsa kepada ekonomi Malaysia
  3. Menghuraikan bentuk dan tujuan sekatan perdagangan antarabangsa
  4. Menganalisis kesan tarif, subsidi dan kuota ke atas perdagangan antarabangsa
  5. Menilai kebaikan dan keburukan sekatan perdagangan antarabangsa dan liberalisasi perdagangan
  6. Menjelaskan beberapa contoh blok ekonomi dan perjanjian perdagangan (trade agreement)
  7. Menjelaskan kesan blok ekonomi dan perjanjian perdagangan ke atas negara ahli dan negara bukan ahli