Matematik Tambahan

Bab 6 : Fungsi Trigonometri

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Matematik Tambahan
Dalam bab ini, kita akan belajar tentang fungsi trigonometri.
Kita akan mulakan dengan memahami sudut positif dan negatif dan bagaimana ia berkaitan dengan trigonometri.
Seterusnya, kita akan meneroka nisbah trigonometri mana-mana sudut, yang akan membantu kita menyelesaikan masalah yang melibatkan segi tiga dan sudut.
Kita juga akan mengkaji graf bagi fungsi sinus, kosinus dan tangen, yang akan memberi kita gambaran visual bagi fungsi ini.
Akhir sekali, kita akan belajar tentang identiti asas, yang penting untuk memudahkan ungkapan trigonometri.
Pada akhir bab ini, kita akan mempunyai pemahaman yang kukuh tentang fungsi trigonometri dan cara mengaplikasikannya dalam pelbagai situasi.
Video