Aplikasi Fungsi Trigonometri

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Menyelesaikan persamaan trigonometri
  2. Menyelesaikan masalah yang melibatkan fungsi trigonometri
Latihan untuk topik ini