Rumus Sudut Majmuk dan Rumus Sudut Berganda

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut majmuk bagi sin (A  B), kos (A  B) dan tan (A  B)
  2. Menerbitkan rumus sudut berganda bagi sin 2A, kos 2A, dan tan 2A
  3. Membuktikan identiti trigonometri dengan menggunakan rumus sudut berganda
Live tuition recordings