Graf Fungsi Sinus, Kosinus dan Tangen

Apa yang anda perlu pelajari dalam topik ini
  1. Melukis dan melakar graf fungsi trigonometri: (i) y = a sin bx + c (ii) y = a kos bx + c (iii) y = a tan bx + c dengan a, b dan c ialah pemalar dan b > 0
  2. Menyelesaikan persamaan trigonometri dengan kaedah graf
Live tuition recordings
Latihan untuk topik ini