Pendidikan Islam

Bab 4 : Feqah

Apa yang akan anda pelajari dalam bab ini
Pendidikan Islam
Bab 'Feqah' dalam Pendidikan Islam membincangkan konsep ibadah dan jenis-jenis hukum dalam Islam.

Pelajar akan mempelajari tentang bersuci sebagai asas kebersihan dan jenis serta cara bersuci daripada najis. Mereka juga akan belajar tentang istinjak yang merupakan suatu tuntutan, wuduk dan syarat kesempurnaannya, mandi wajib sebagai penyuci diri dan akhir sekali solat mercu kejayaan.

Pelajar perlu memahami pentingnya bersuci sebelum melakukan ibadah seperti solat dan cara-cara untuk menyucikan diri dari najis.

Mereka juga perlu memahami tatacara solat dan jenis-jenis hukum dalam Islam seperti fardhu, sunat, haram dan makruh. Pelajar perlu mengamalkan ilmu ini dalam kehidupan seharian mereka untuk menjadi seorang Muslim yang baik.
Latihan untuk bab ini