Form 1

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Al-Quran 
Ayat 155 hingga 156 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)
Ayat 168 Surah Al-Baqarah. (Bacaan dan Kefahaman)

Form 4

element 02
Pendidikan Islam
element 02
Aqidah 
Merumus kefahaman mengenai perkara yang membatalkan iman serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah
Merumus kefahaman mengenai ajaran sesat serta menjauhinya secara beradab dan istiqamah