17: Konsep Ibadah dan Jenis Hukum

17  Konsep Ibadah dan Jenis Hukum

Maksud Ibadah

Bahasa: Tunduk dan patuh kepada Allah 

Istilah: Semua perkataan dan perbuatan zahir atau batin yang disukai dan diredhai Allah

 

Jenis Ibadah
Ibadah Khusus Ibadah Umum
Ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dari segi cara, rukun dan syaratnya serta tidak boleh diubah Ibadah yang meliputi segala aspek kehidupan sama ada yang berkaitan dengan hubungan manusia sesama manusia atau dengan makhluk lain dan tidak bertentangan dengan syariat Islam
Contoh: Solat, puasa, zakat dan haji Contoh: Makan, minum, berniaga dan bekerja

 

Jenis-Jenis Hukum

Wajib

Mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan

Sunat

Mendapat pahala jika dilakukan dan tidak  berdosa jika ditinggalkan

Harus

Tidak  berdosa jika dilakukan atau ditinggalkan

Makruh

Mendapat pahala jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan
Haram Mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan