18:  Bersuci Asas Kebersihan

18  Bersuci Asas Kebersihan

Maksud Thaharah

Bahasa: Suci dan bersih

Istilah: Suci dan bersih daripada hadas dan najis

 

Dalil Naqli

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْ

(222: البقرة)

Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri.

(Al-Baqarah:222)

 

Thaharah
Mengangkat hadas
Kecil Besar
Berwudhu, tayammum Mandi,tayammum

 

Thaharah Menyucikan najis:
  • Mukhaffafah
  • Mutawassitah
  • Mughallazah

 

Alat-Alat Bersuci Kegunaan
Air Digunakan untuk mandi dan berwudhu, beristinjak, menyucikan sesuatu yang terkena najis
Debu tanah  Digunakan untuk bertayammum
Batu/Benda kesat Digunakan untuk beristinjak

 

Mutlak Musta'mal
Air yang suci dan boleh digunakan untuk bersuci Air yang suci tetapi tidak boleh digunakan untuk bersuci

Air bersih yang belum digunakan untuk mengangkat hadas atau bersuci

Air yang tidak berubah sama ada  warna, bau atau rasanya dengan sebab benda asing yang dimasukkan ke dalamnya

Air mutlak yang telah digunakan untuk bersuci
Mandi wajib , berwudhu dan membasuh sesuatu yang terkena najis Boleh diminum dan digunakan untuk perkara yang tidak berkaitan dengan mengangkat hadas atau bersuci

 

Perbezaan Suci dan Bersih
Suci Bersih
Kotoran yang bukan najis dan boleh dibersihkan dengan hanya menggunakan sapu tangan atau tisu sahaja Pakaian yang terkena najis dan dibasuh dengan sabun tetapi tidak menggunakan air mutlak
  • Tidak bersih tetapi suci
  • Boleh digunakan untuk solat
  • Bersih tetapi tidak suci
  • Tidak boleh digunakan untuk solat
Musyammas Mutanajis
Air yang disimpan di dalam bekas logam yang terdedah kepada cahaya matahari kecuali bekas emas dan perak Air yang dimasuki atau terkena najis
Air yang terdedah kepada cahaya matahari di negeri yang iklimnya terlalu panas

Air yang dimasuki najis dan jumlahnya tidak sampai dua kolah walaupun tidak mengubah warna, bau dan rasa

Air tidak mengalir yang berubah warna, bau atau rasanya apabila dimasuki najis walaupun melebihi dua kolah

Makruh apabila digunakan ketika masih panas Tidak sah bersuci dengannya dan tidak boleh diminum

 

Kepentingan Bersuci terhadap Diri dan Persekitaran
Sentiasa bersiap sedia untuk beribadah
Mmelihara kesihatan dan menghindari penyakit
Mewujudkan persekitaran yang ceria dan kondusif
Menjadikan suasana tempat ibadah sentiasa selesa
Meningkatkan maruah diri dan lambang ketamadunan Islam
Mendapat keredhaan dan kasih sayang Allah SWT