Peranan Rukun Negara

 
3.4 Peranan Rukun Negara
 

1, Meraikan Kepelbagaian Agama dan Kepercayaan

Prinsip kepercayaan kepada Tuhan:

 • membentuk masyarakat yang patuh akan ajaran agama dan kepercayaan masing-masing.
 • mempunyai sikap rendah diri, sentiasa bersyukur dan menghargai nikmat yang diberikan oleh Tuhan.
 • dapat mengelakkan perasaan dengki, khianat, amalan rasuah, penyalahgunaan dadah dan keruntuhan moral.
 

2. Membentuk Masyarakat Malaysia yang Patriotik

 • dapat melahirkan rakyat yang taat setia dan sanggup berkorban demi negara.
 • melahirkan rakyat yang menghormati lambang kedaulatan negara seperti bendera Jalur Gemilang, Jata Negara dan lagu Negaraku.
 

3. Memupuk Sikap Menghormati Undang-undang

 • membimbing rakyat daripada terlibat dengan kegiatan jenayah yang menggugat keselamatan negara kita.
 • mewujudkan keamanan dan kesejahteraan.
 

4. Mengukuhkan Perpaduan Masyarakat

 • mengamalkan semangat permuafakatan dan bersikap toleransi.
 • memahami dan menghormati budaya kaum lain melalui Rukun Negara.
 

5. Menerapkan Nilai Murni

 • mempunyai nilai kesopanan yang tinggi dan berbudi pekerti mulia.
 • mewujudkan hubungan yang harmoni dan saling menghormati dalam kalangan masyarakat.
 

6. Membentuk Jati Diri Masyarakat Malaysia

 • Jati diri yang unggul berperanan untuk membentuk individu yang mempunyai integriti.
 • mempengaruhi kecemerlangan dalam pendidikan, kerjaya dan kehidupan.
 • dapat menghindari kita daripada melakukan amalan negatif.