Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia

 
1.2  Langkah-langkah Ke Arah Pembentukan Malaysia
 

Langkah-langkah ke Arah Pembentukan Malaysia

1961

PENGAJIAN MALAYSIA (pembentukan malaysia): Idea dan faktor gagasan malaysia
  • Mei - Gagasan Pembentukan Malaysia telah disarankan

  • Julai - Jawatankuasa Perundingan Perpaduan Malaysia (JPPM) ditubuhkan

1962

Pelantikan Ahli-Ahli Suruhanjaya Cobbold - PeKhabar
  • Januari - Suruhanjaya Cobbold ditubuhkan

  • September - Referendum diadakan di Singapura

  • Penduduk Singapura bersetuju menyertai Malaysia

1963

16 September detik bersejarah yang melahirkan Malaysia | Utusan Borneo  Online
  • Julai - Laporan suruhanjaya Cobbold dibentangkan - Persetujuan dicapai untuk menubuhkan Malaysia

  • Ogos - Indonesia dan Filipina mementang pembentukan Malaysia

  • September - Malaysia telah diishtiharkan pada 16 September 1963