Idea dan Sebab-sebab Pembentukan Malaysia

 
1.1  Pembentukan Malaysia
 

Pengertian

  • Gagasan pembentukan Malaysia telah dinyatakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada 27 Mei 1961 di dalam satu majlis Persatuan Wartawan Luar Asia Tenggara di Singapura. Pembentukan Malaysia dibuat atas beberapa sebab.

 

Sebab-sebab Pembentukan Malaysia

Sebab-sebab Pembentukan Malaysia

Menjamin Keselamatan Negara

Memajukan Sosioekonomi

Mencapai Keseimbangan Kaum

  • Singapura dan Sarawak menghadapi ancaman komunis

  • Komunis ingin menjadikan Sarawak sebagai sebuah negara komunis untuk menyebarkan pengaruhnya ke Asia Tenggara

  • Persekutuan Tanah Melayu telah mempuyai pengalaman dalam menghadapi ancaman komunis

  • Meningkatkan permintaan barangan tempatan

  • Menarik pelabur luar

  • Memajukan taraf hidup rakyat

  • Pembentukan malaysia dapat membentuk keseimbangan kaum

  • Penting untuk membentuk keharmonian semua kaum