Rajaku Berdaulat

 
1.2  Konsep Daulat dan Derhaka
 

Daulat

  • Perkataan daulat berasal daripada perkataan Arab iaitu daulah yang bererti kerajaan atau negeri.

  • Daulat juga bererti kuasa atau hak tertinggi seseorang Sultan untuk memerintah sesebuah negeri atau negara.

  • Daulat melambangkan kekuasaan yang dikhaskan kepada raja.

  • Negara yang berdaulat bererti negara yang mempunyai hak untuk memerintah.

  • Tujuan daulat;

Memberi penghormatan tertinggi kepada raja

Mengawal para pembesar dan rakyat

 

Derhaka

  • Derhaka bermaksud tidak taat atau khianat kepada negara atau pemerintahannya.

  • Rakyat bertindak melanggar perintah / suruhan raja.

  • Orang yang menderhaka kepada raja akan dipanggil penderhaka.

  • Kesan derhaka;

Ditimpa tulah atau malapetaka

Dijatuhi hukuman bunuh